Gösteriliyor 26
SMMM Ediz FİDAN

Askerlik ve Doğum Borçlanması

01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe giren yeni asgari ücrete bağlı olarak askerlik ve doğum borçlanması ne kadar artmış oldu. Bilindiği üzere 01.01.2019 tarihinden itibaren asgari ücret aylık brüt 2.558,40TL oldu. Net asgari ücret ise 2.020,90TL oldu. 31.12.2019 tarihine kadar talepte bulunmanız halindeödeyeceğiniz 2019 yılı askerlik ve doğum borçlanması tutarı günlük endüşük 27,28TL, en yüksek 204,60TL olacaktır. …

SMMM Ediz FİDAN

3600 Gün ile Kaç Kez Çıkış Yapabilir

3600 Gün ile Kaç Kez Çıkış Yapabilir İşçi ile işveren arasındaki iş ilişkisine yön veren ve mevzuatımızda Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunun yanında, iş hayatının temel kanunu olarak bilinen Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu’dur. Kıdem tazminatı almanın koşullarını belirleyen ise mülga kanun 1475’in yürürlükte kalan tek maddesi olan 14. maddede düzenlenmiştir. Bu maddede düzenlenmiş …

Serbest muhasebeci mali müşavir Ediz FİDAN

İstifa Ederken Bilinmesi Gerekenler

İstifa Ederken Bilinmesi Gerekenler İşçi ile işveren arasında yapılan iş akdinin sonlandırılması halinde fesih ediliş şekline bağlı olarak işçi ile işveren lehine ve aleyhine bazı sonuçlar doğmaktadır. İş akdi , sözleşme tarafları olan işçi ve işveren tarafından haklı ya da haksız bir şekilde sonlandırılabilir. İş akdinin sonlandırılması , İş Kanununda “iş akdinin feshi” şeklinde tanımlanmaktadır. …

ÇALIŞMA İZNİ OLMAKSIZIN ÇALIŞAN/ÇALIŞTIRILAN YABANCILAR İLE BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

DARİ PARA CEZASI CEZA MİKTARI  CEZA MİKTARI CEZA MİKTARI GEREKTİREN FİİLLER  2016 (TL)  2017 (TL) 2018 (TL) (13.08.2016-31.12.2016) (01.01.2017-31.12.2017) (01.01.2018-31.12.2018) (6735 SAYILI KANUN)  (6735 SAYILI KANUN) (6735 SAYILI KANUN) 1)Çalışma İzni Bulunmayan Yabancıyı çalıştıran 6.000 6.229 7.130 işverenlere her bir yabancı için 2)Çalışma izni olmaksızın 2.400 2.491 2.851 bağımlı çalışan yabancıya 3)Çalışma izni olmaksızın bağımsız …

SÜT İZNİNİN KULLANIMI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Süt  İzni  Özel  Sektör  Ve  Kamu  Sektörü  Olarak  AyrıŞekilde  Düzenlenmiştir. Özel Sektörde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74’üncü Maddesi’nde Kamu Sektöründe de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104 üncü  maddesinin (D) fıkrasında düzenlenmiştir. Bebeğin  Doğumdan  Sonraki  İlk  Aylarında  Sağlıklı  Ve Düzenli Bir  Şekilde  Beslenmesi  İçin  Annesine İhtiyacı  Vardır.  Bebeğin   Anne Sütü  İle  Beslenmesinin  Bir  İhtiyaç  Olması  Nedeniyle  Süt İzni  Adı Altında Emziren  Annelere …

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Esasları

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 71.maddesi uyarınca; 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler. Çocuk ve genç işlerin çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından …