BABALIK DOĞUM İZNİ HAKKI

İş dünyasında kadınların daha aktif olmaları ve yaşamın her alanında erkek ve kadın arasında hayatın müşterekleşmesi erkek işçilere sağlanan hakların da yeniden düzenlenmesini beraberinde getirmiştir. Gündemde hep İş Kanununun kadın çalışanlara tanıdığı haklar yer alırken, Babaların Da Hakları olduğunu hatırlatmakta yarar var. 4857 sayılı İş Kanunu’nunda babalara ne gibi haklar tanındığı, hangi durumlarda izin verileceği düzenlenmiştir. …

2019 Yılı Uygulamada Olan SGK Teşvikleri

2019 Yılı Uygulamada Olan SGK Teşvikleri Sirküler No: 2592 5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar ile işyerleri için öngörülen şartların oluşması durumunda uygulamada olan birden fazla SGK teşviki bulunmaktadır. Bu teşviklerden 2019 yılı güncel olanların listesi aşağıdadır. TEŞVİK       SÜRE KODU TEŞVİK KONUSU KANUN VE GENELGE NO PRİM DESTEK ORANI BAŞL. TARİHİ BİTİŞ TARİHİ …

Analık Sigortası ve Emzirme Ödeneği

ANALIK SİGORTASI VE EMZİRME ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER ANALIK SİGORTASI NEDİR? Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık hali ile ilgili; *Sigortalı kadının, sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının, gelir veya aylık …

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

(01.01.2019 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 4/1-a 26/1-a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi çalışmalarının yapılmaması 3.825 4/1-b 26/1-a İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine …

4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Uygulanacak Para Cezaları

(01.01.2019 Tarihinden İtibaren) Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL) 3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 252 3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  26.027 5 99/1-a Eşit davranma ilke ve …

Dilekçe ve Formlar

KURUMLARDAN DİLEKÇE VE FORMLAR Vergi Dairesi Dilekçe ve Formlar (Dilekçematik) SGK Dilekçe ve Formlar İş Kurumu (İş-Kur) Dilekçe ve Formlar Dernekler Dilekçe ve Formlar İstanbul Ticaret Odası Dilekçe ve Formlar Ankara Ticaret Odası Dilekçe ve Formlar Bursa Ticaret Odası Dilekçe ve Formlar İzmir Ticaret Odası Dilekçe ve Formlar Antalya Ticaret Odası Dilekçe ve Formlar

Boş Beyannameler

Beyanname Formları & Bildirimler İŞE BAŞLAMA / BIRAKMA BİLDİRİMİ İndir YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İndir YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ EKİ (Gelirlerini Mart Ayında Beyan Edenler Tarafından Doldurulacaktır.) İndir YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (Beyana Tabi Geliri Sadece Basit Usulde Tespit Edilen Ticari Kazançlardan İbaret Olanlar İçin) İndir YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ (Beyana Tabi Geliri Sadece Gayrimenkul Sermaye İradından İbaret …

Bağ-Kur

2019 Yılı Bağkur Prim Tutarları 01 Ocak 2019 tarihi ile 31 Aralık 2019 tarihleri arası ödenecek 4b en düşük bağkur primleri şu şekilde; Esnaf, şirket ortaklarının ödeyeceği bağkur prim tutarı indirimsiz olarak 882,51 TL, prim borcunuzun olmaması ve primlerinizi düzenli ödemeniz halinde ise %5 indirimli olarak 754,61 TL. En yüksek şirket ortağı/esnaf bağkur primi de aylık olarak yukarıda belirtilen …

Beyanname Süreleri

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Beyanname Türü Verilme Süresi Son Ödeme Günü Yıllık Kurumlar Vergisi Nisan ayının son günü Nisan ayının son günü Yıllık Gelir Vergisi Mart ayının son günü Mart ayının son günü Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usul) Şubat ayının son günü Şubat ayının son günü Geçici Vergi (3 aylık dönemi izleyen 2 nci …