Genç Girişimciye Bağ-Kur Desteği

Ülkemizdeki ağır ve karışık vergi yükümlülükleri nedeniyle ticari hayata girmekte çoğu girişimcinin zorlandığı bir gerçek. İşsizliğin azalması, genç girişimcilerin ticari hayata girdiklerinde zorlanmaması ve ekonomik hayatta etkinliklerinin arttırılması amacıyla yapılan düzenlemeler ile belirli şartlar dâhilinde genç girişimcilere kolaylıklar sağlanmaktadır.

Bu kapsamda 30.04.2018 tarihinde yaklaşık 24 milyar TL’lik ekonomi destek paketi açıklandı ve ülkemizdeki her kesimi yakından ilgilendiren teşvikleri içeren torba yasa Meclis’e sunulmuştu. İçerisinde kamu borçlarında yeniden yapılandırma, emeklilere ikramiye, stok affı, imar barışı, yaşlılık aylığının artırılması, Bağ-Kur desteği ve öğrenci affı gibi konular içeren ve tüm kesimleri ilgilendiren torba yasa, 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Torba yasa içerisinde yer alan konulardan birisi de genç girişimcilere Bağ-Kur desteği konusu.

Ticarete atılmak isteyen ya da Bağ-Kur kaydı bulunan şahısların en büyük gider kalemlerinden biri aylık sigorta primi ödemeleridir. Hatta ticarete atılırken çoğu girişimcinin göz ardı ettiği bir konudur. 2018 yılı için en düşük Bağ-Kur prim ödemesinin 700,17-TL olduğu düşünülürse 12 aylık bir prim desteğinin önemli bir destek olduğunu söylemek gerekir.

18-29 yaş arasında bulunan ve iş yeri açmak isteyen gençlerin, 1 yıl süreyle Bağ-Kur primlerinin devlet tarafından karşılanacak olması girişimcinin önünü açacak bir yaklaşım olmuştur. Daha önceki yazımızda bahsettiğimiz 3 yıla kadar gelir vergisi kolaylığı sağlanan genç girişimcilerin sunulan yeni destekle ekonomiye daha çok katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Genç girişimciler için prim istisnası ile ilgili madde aşağıdaki şekildedir:

“ 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir:
k) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında, 01/06/2018 tarihinden itibarenilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri 1 yıl süreyle 82. madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.”

Madde hükmünü daha anlaşılır olması için açıklamak gerekirse; ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici gücü, yenilik ve yaratıcılığın en önemli kaynaklarından biri olan genç girişimcilere prim istisnası getirilmiştir. Şöyle ki;

  • Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20. maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, Bağ-Kur kapsamında 01/06/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanacaktır.
  • Ticari kazanç veya serbest meslek faaliyeti nedeniyle adınıza ilk defa işletme kurmuş olmanız gerekiyor.  Yani mevcut işletmenizi kapatıp yeniden bir işletme açmanız halinde bu destekten yararlanma imkanınız bulunmuyor.
  • Destekten yararlanmak için, 01.06.2018 tarihinden itibaren ticari veya mesleki faaliyetiniz nedeniyle adınıza ilk defa vergi mükellefiyeti tesis edilmiş olması gerekir. Yani 01.06.2018 tarihinden önce işe başlayan mükelleflerin bu istisnadan faydalanması mümkün değil.
  • Yaş itibarıyla 29 yaşını doldurmamış olmalısınız. Yani 30 yaşına girdiğiniz ilk günden itibaren kurduğunuz hiçbir işletme için bu istisna geçerli değildir.
  • Kendi işinizin başında bulunmalı, başka bir deyişle işinizde ve bu işin gerektirdiği konularda fikri ve bedeni bir mesai sarf etmeli veya işi bizzat sevk ve idare ediyor olmalısınız.
  • Anonim veya limited şirket gibi tüzel kişilik olarak değil, bizzat kendiniz gerçek kişi olarak vergi mükellefi olmalısınız; adi ortaklık veya şahıs şirketi kurmak suretiyle bu istisnadan yararlanabilirsiniz.
  • Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu teşvikten faydalanacaktır.
  • Buna göre ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan genç girişimcilerin her ay elde edeceği avantaj 700,18 TL’dir. Bu teşvik 1 yıl geçerli olacağı için bir yıllık teşvik avantajı ise 8.402 TL olacaktır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.