Analık Sigortası ve Emzirme Ödeneği

ANALIK SİGORTASI VE EMZİRME ÖDENEĞİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

ANALIK SİGORTASI NEDİR?

Gebeliğin başladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süreye kadar olan gebelik ve analık hali ile ilgili;

*Sigortalı kadının, sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşinin, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadının, gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşinin rahatsızlık ve engellilik halleridir.

ANALIK SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR

Geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi

Emzirme ödeneği verilmesi

ANALIK SİGORTASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

*4A (SSK) Sigortalıları,

*Muhtarlar,

*Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

*Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

*Tarımsal faaliyette bulunanlar,

*Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,

*Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen sigortalı kadına analık haline bağlı olarak geçici iş göremezlik ödeneği verilir.

ANALIK SİGORTASI YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sigortalı kadının analığı halinde; doğumdan önceki ilk 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk 10 haftalık; doğumdan sonraki sürede ise ilk 8 haftalık çalışmadığı her güne geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi için;

*Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirmiş olması,

*İstirahatli olduğu süre içinde iş yerinde çalışmamış olması,(Kendi isteği ile son 3 hafta kalıncaya kadar doktor raporu ile çalışabilir)

*İstirahatin başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin yitirilmemiş olması,

*Doğum olayının canlı veya ölü olarak gerçekleşmiş olması,

*4/b (Bağ-kur) kapsamında sigortalı sayılanların analık halinde, ayrıca genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borcun ödenmesi

EMZİRME ÖDENEĞİ VE YARARLANMA ŞARTLARI

Sigortalı kadına, sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşine, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına yâda gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine doğum anında yaşaması şartıyla 2019 yılı içim 180TL emzirme ödeneği ödenir.

KİMLER YARARLANIR?

*4/A (SSK) sigortalıları,

*4/B (Bağ-kur) sigortalıları,

*Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye vb .ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,

*Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler,

*Ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla süre ile çalışan (Ek-9) sigortalı kadına, sigortalı erkeğin, sigortalı olmayan eşine kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık alan kadına yada gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmaya eşine emzirme ödeneği verilir.

EMZİRME ÖDENEĞİ VERİLMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKİR?

*Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olmalı,

*4/B (Bağ-kur) sigortalıları için ayrıca GSS primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması,

*Emzirme ödeneğine hak kazana sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasında haklarından yararlanacak erkeğe, doğum tarihimden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneği verilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.