2019 Yılı Uygulamada Olan SGK Teşvikleri

2019 Yılı Uygulamada Olan SGK Teşvikleri

Sirküler No: 2592

5510 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar ile işyerleri için öngörülen şartların oluşması durumunda uygulamada olan birden fazla SGK teşviki bulunmaktadır. Bu teşviklerden 2019 yılı güncel olanların listesi aşağıdadır.

TEŞVİK       SÜRE
KODU TEŞVİK KONUSU KANUN VE GENELGE NO PRİM DESTEK ORANI BAŞL. TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
55225   25225 Kültür Yardımları ve Girişimleri Teşviki 5225 sayılı Kanun    5. inci  madde / 2010-109 nolu Genelge Belgeli yatırım veya girişimde çalışan işçilerin prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25’i (*) 01.08.2004 Süresiz
5510 Kuruma Borçu olmayanlara 5510 sayılı Kanun 81.(ı) madde  /  2008 – 93 /2009-139/2011-45 nolu Genelgeler İşveren hissesi  SPEK tamamı  üzerinden %5 01.10.2008 Süresiz
5746 Araştırma, Geliştirme  ve Tasarım Faaliyetleri            (Ar-Ge) Teşviki 5746 sayılı Kanun   3.üncü madde  / 2008 – 85 /2009-21 nolu  Genelgeler İşveren hissesi  SPEK tamamı  üzerinden %50  (*) 01.10.2008 31.12.2023
14857 Engelli İstihdamı Teşviki 4857 sayılı Kanun 30.uncu madde  / 2008 -77 nolu Genelge İşveren hissesi  SPEK altı üzerinden %100  (*) 01.07.2008 Süresiz
15921 İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı 4447 sayılı Kanun  50. inci madde  /  2009-149 nolu Genelge İşsizlik ödeneği süresince prime esas kazanç alt sınır üzerinden tahakkuk eden  kısa vadeli sigorta kolları prim oranının 1 puanlık kısmı ile MYÖ ve GSS primlerinin %100 01.10.2009 Süresiz
25510 16322 26322 Yatırım Teşvik Belgeli İşverenlere Prim Teşviki Devlet Yardımları Hakkında Karar   / 2011 – 54 / 2012-30 /2012-37 nolu Genelgeler İşveren hissesi  SPEK altı üzerinden %100  (*) Bölgelerdeki  yatırımların  bitişine göre 2-10 yıl gibi.
06111 4447 sayılı Kanunun Geçici 10.uncu maddesine Göre Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Teşviki 4447 sayılı K.Geçici 10. uncu madde  /  2011- 45  nolu Genelge İşveren hissesi  SPEK tamamı  üzerinden %100  (*) 01.03.2011 31.12.2020
06486 İşverenlerce yurtdışına çalıştırılan  Türk işçiler Teşviki 5510 sayılı Kanun   81/(i) inci  madde  / 2013-30 nolu Genelge GSS prime esas kazanç üzerinden ödenecek primin işveren hissesinin beş puanlık kısmı 01.06.2013 Süresiz
46486   56486   66486 Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük olan illere ilave %6 lık indirim BKK/2013-4966 / 5510/81-(ı) maddesi / 2013-30 / 2016-8 nolu Genelgeler 5510/81(ı) maddesindeki %5’lik indirim ardından işveren hissesine SPEK altı üzerinden %6 ilave indirim 01.01.2013 tarihinden itibaren belirlenen illere göre 31.12.2019 tarihine kadar
02828 Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik 2828 sayılı Kanununun Ek 1. Maddesi. 2018/7 Sayılı Genelge. Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine tarafından karşılanacaktır. 19.02.2014 Süresiz
17103   27103 Kuruma kayıtlı işsizlerin işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması 7103 sayılı Kanunun 42.inci maddesi     4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19. Maddesi   2018-22 nolu Genelge İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,   Diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır. 01.01.2018 31.12.2020
Kodu henüz belli değil Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki 4447 sayılı Kanunun ek 4. Maddesi, 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ     Genelgesi henüz yayımlanmadı. 4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak uygulanacaktır. 01.01.2019 Süresiz
  Şubat ila Nisan 2019 ayı ilave istihdam ücret desteği 4447 sayılı Kanun Geçici 19.inci madde/ 2019-07 nolu Genelge Sigortalıların prim ödeme gün sayısının, günlük 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır. 01.02.2019 30.04.2019
  2019 yılı asgari ücret desteği 7162 sayılı Kanunun 10.uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanuna eklenen 78.inci madde / 2019-08 nolu Genelge Uzun vadeli sigortalı kollarına tabi sigortalıların çalışma gün sayısının;            a-) 500’ün altında olan işyerleri için günlük  5 TL,   b-) 500’ün üzerinde olan işyerleri için günlük 3,36 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar asgari ücret desteği, Ocak 2019 Aralık2019

Not: (*) Öngörülen sigorta prim desteğinden yararlanılması sırasında, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen beş puanlık prim desteğinden yararlanılacak, ardından belirtilen Kanunlarda öngörülen desteklerden, işveren hissesine isabet eden beş puanlık kısım düşüldükten sonra kalan işveren hissesi üzerinden ilgili kanunlarda öngörülen oranlar üzerinden yararlanılabilecektir.

Yukarıda belirtilen teşvik hükümlerini taşıyan işveren ve yetkililerinin mevcut uygulamalarını gözden geçirmelerini ve söz konusu teşvik hükümlerinden yararlanmalarını önemle hatırlatırız. 

Bilgilerinize sunarız.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.